Ein Pobl

Bwrdd Arbenigwyr

Catrin a Boris Headshot Photograph

Catrin a Boris

Cyfrifydd Siartredig dan hyfforddiant, yn mwynhau pobi a bod ar lan y mór. 

Dwlu gwrando ar: Mr Brightside (Killers)

Rachel a Lyla Headshot Photograph

Rachel a Lyla

Dwlu rhedeg, bod tu allan, cerdded.

Caru coffi, 'Friends', mynd i lefydd newydd a threulio amser gyda'r teulu.

Dwlu gwrando ar: Proud Mary (Tina Turner)

Cerys Headshot Photograph

Cerys

Nyrs ddeintyddol yn ystod y dydd ac artist balwn yn y nos. Dwlu ar gwpaned gyda darn o gaws. Libra, dwlu ar fwydydd gwahanol. Cefnogi Lerpwl.

Dwlu gwrando ar: Party in the USA (Miley Cyrus)

Nic Headshot Photograph

Nic

Nerd proffesiynol, mae Pepsi yn well na Coke

Dwlu gwrando ar: Tacky (Weird Al Yankovic)

Chloe Headshot Photograph

Chloe

Cyfrifydd Siartredig, dwlu mynd i B&M Bargains, yn gaeth i deledu realiti, mwyaf hapus gyda fy nghi Chester. 

 

Dwlu gwrando ar: Seventeen going under (Sam Fender)

Javed Headshot Photograph

Javed

Tad balch i 2, dwlu bod yn dj, bwyd a chyfres Netflix dda, casau pan fydd yn rhaid i chi ddal y wifren mewn ffordd arbennig i wefru'r ffon

 

Dwlu gwrando ar - Rhythm System (Tuff London)

Emilia a Lucie Headshot Photograph

Emilia a Lucie

Dwlu ar fy nghi, coffi rhew sbeis pwmpen, sioeau cerdd, nofio mewn mor oer, canu gwlad cawslyd a bod yn y brifysgol yn astudio nyrsio!

Georgina Headshot Photograph

Georgina

Rwy wrth fy modd yn teithio'r byd

Dwlu gwrando ar: Heart's on Fire (Rocky)

James Headshot Photograph

James

Audi Quattro S1 Grwp B, Elfyn Evans a Beiciau Husqvarna

Shaira Headshot Photograph

Shaira

Dwlu ar foch cwta, wrth fy modd yn coginio, yn mwynhau cerddoriaeth indie a ffilmiau, yn dwlu ar grysau blodeuog 'gwahanol' a chasglu gemau.

Ymddiriedolwyr

Gareth a Maureen Headshot Photograph

Gareth a Maureen

Gareth: Dwlu bod tu fas, golff a phel-droed. Coronation Street a glasied da o win coch. Maureen yn dweud bo fi ddim yn lico colli.
Maureen: Dwlu ar opera - tawelu fy meddwl. Llyfrau gyda diweddglo hapus. Would I Lie to You, Bingo Lingo a Turkish Delight

Allys Headshot Photograph

Allys

Perchennog busnes antîcs bach, yn dwlu ar bob
math o fwyd yn enwedig tapas ac yn mwynhau
gwylio Escape to the Chateau.

Juli a Tedi Headshot Photograph

Juli a Tedi

Nyrs Padiatrig cymwys. Dwlu ar y Foo Fighters a Pina Colada

Dwlu gwrando ar - Table 3 (Tragic Love Company)

Jenny Headshot Photograph

Jenny

Nyrs oedolion a phediatrig gyda 20 mlynedd o brofiad mewn  Haematoleg, mer esgyrn, trawsblaniad, ac uned canser yr arddegau. Dwi wrth fy modd yn teithio, bwyta bwyd da, coctels a phob peth Gwyddelig, yn enwedig U2! 

Llysgenhadon

Eleri Sion Headshot Photograph

Eleri Sion

Darlledwr sy'n gweithio'n hwyr felly dwlu ar gysgu mewn. Hoff beth yw Eubank, wedyn blanced drydan. Fi'n gallu rhoi hem ar drowsus. Gwylio lot o chwaraeon - tri dyn yn y ty (un yn Shitzu). Pleser euog yw Harry Styles. Dwlu ar siocled gwin Lindor a comedi. Dwlu ar Crazy in Love (Beyonce)

Martyn Williams Headshot Photograph

Martyn Williams

Rheolwr Tim Rygbi Dynion Cymru.

Dwlu ar Golff a gwylio bob math o chwaraeon! Peaky Blinders a Succession, Bruce Springsteen a Mumford & Sons.

 

Dwlu gwrando ar - Against All Odds (Phil Collins)

Elfyn Evans Headshot Photograph

Elfyn Evans

Ceir! Beicio Mynydd, Beics Modur - neu yn fyr unrhywbeth sydd a injan neu olwynion!

Jac Morgan Headshot Photograph

Jac Morgan

Fi’n hoffi cwrdd lan a ffrindiau am coffi a gemau o cardiau, fi hefyd yn hoffi chwarae golff.

Hoff ffilm fi yw Shawshank Redemption, a hoff band fi yw'r Eagles.

Prif Swyddog a Sylfaenydd

Eirlys Headshot Photograph

Eirlys

Dwlu ar fans bach coch, goleadau tylwyth teg yn yr ardd, menyn hallt Cymraeg, Brick, Better Call Saul, Ozark, Bruce, Lyse Doucet, Frida, pants mawr a phobl garedig. Dwlu gwrando ar: Let Down (Radiohead). Can i fi'n gwrando arno pan i fi'n teimlo fel bo fi ddim digon da: Forzisimo (Adrian Berenguer)

Cyfrifwyr Siartredig

 Headshot Photograph

Mae Huw yn Gyfrifydd Siartredig. Mae Huw yn dda iawn gyda rhifau ond ddim mor dda yn tynnu llun. Mae sanau gwych gyda Huw!  Huw - 'Fi'n hoffi chwaraeon a darllen. Fi'n mwynhau storiau am lofruddiaeth. Rwy'n hoffi gwrando ar Radiohead, REM a Dylan'.

Ffrindiau Blewog

Wil Headshot Photograph

Wil

Fi lico rhedeg mewn cylchoedd. Fi fel potel dwr twym. CASAU gwiwerod!

 

Dwlu gwrando ar: Colourblind (Tragic Love Company)

Apollo Headshot Photograph

Apollo

Hoffi gadael cartre am gwpwl o wythnose - mae beth sy'n digwydd ar y daith yn aros ar y daith.

Hoff Band: Catatonia