Island 1

Help Ariannol

1 2 3 4 5

Rwyt ti yn Adran 1 o 5

Os wyt ti'n 15, 16 neu 17 oed, a wnei di often i riant, gofalwr neu warchodwr lenwi'r ffurflen hon? (Ry'n ni'n gwybod dy fod ti'n gallu gwneud ond rhywbeth cyfreithio yw e, dyna i gyd). Cofia mai dy enw di a dy ddyddiad geni di bydd angen.

1 2 3 4 5

Rwyt ti yn Adran 2 o 5

1 2 3 4 5

Rwyt ti yn Adran 3 o 5

Mae'n rhaid i'r person hwn fod yn aelod o'th dîm meddygol, e.e. Nyrs Arbenigol ar Ganser/Ymgynghorydd/Gweithiwr Cymdeithasol/Gweithiwr Ieuenctid

Os NAC YDW yw dy ateb, fyddi dim yn gallu bwrw ymlaen gyda'r cais, yn anffodus

1 2 3 4 5

Rwyt ti yn Adran 4 o 5

1 2 3 4 5

Rwyt ti yn Adran 5 o 5

Rho dy Fanylion Banc; dim ond os bydd dy gais yn llwyddiannus y byddwn ni'n eu defnyddio nhw.

Ni fyddwn yn cadw data am gyfnod hwy nag sydd angen. Rwyt ti'n medru tynnu dy ddata i ffwrdd unrhyw bryd.

Winking Owl